Följ oss

Nyheter

Högsta Domstolens beslut 2017-11-24, målnr T 4435-16
Postad 24 november, 2017

Högsta domstolen har den 24 november 2017, i plenum, fattat följande beslut: ”Högsta domstolen förklarar att kränkningsersättning som utgångspunkt ska bestämmas efter de principer som gäller vid tiden för fastställande av ersättningen och att ersättning för sveda och värk som utgångspunkt ska bestämmas efter de principer som gällde vid tidpunkten för skadans uppkomst.”

ZACHARIAS ADVOKATBYRÅ SÖKER JURIST OCH JURISTASSISTENTER
Postad 23 november, 2017

Angående tjänsten som jurist På Zacharias Advokatbyrå är vi i dag två jurister, advokaten Claude D Zacharias och jur. kand. Jenny Andersson. Vi söker nu ytterligare en jurist som vill bli del av vårt team. Du har som målsättning att bli advokat eller är advokat. Du erbjuds att ingå i en familjär organisation med högt […]

Skadestånd och Europakonventionen, Prop. 2017/18:7
Postad 27 september, 2017

Skadestånd och Europakonventionen Prop. 2017/18:7 Överlämnad till Riksdagen den 21 september 2017 Kontakta våra jurister Regeringen skriver som en introduktion bl.a. "För att tydliggöra rättsläget, och därigenom stärka rättighetsskyddet i Sverige, föreslår regeringen en ny lagbestämmelse om rätten till skadestånd vid överträdelser av Europakonventionen." Så långt är väl allt väl. Men i den föreslagna lagtexten […]

Avskedad fastighetsmäklare
Postad 25 augusti, 2017

Avskedad fastighetsmäklare Claude D Zacharias Kontakta våra jurister Advokat 1. Inledning Författaren har genom åren publicerat böcker, bl.a. en lagkommentar, och skrifter avseende fastighetsmäklare och de olika fastighetsmäklarlagarna sedan slutet av 1980-talet. Fastighetsmäklare får klä skott för många saker och enligt författarens mening beror detta på ett politiskt ställningstagande om att en fastighetsmäklare är en […]

Konkurrensklausuler
Postad 5 augusti, 2017

Konkurrensklausuler Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister Arbetsdomstolen (”AD”) har nyligen prövat ännu en tvist om en konkurrensklausuls giltighet i ett anställningsavtal (AD beslut nr 44/17, mål nr B 65/17). 1. Bakgrund Arbetstagaren (”AT”) slutade sin anställning som säljare i Företaget AB 1, (från den 1 augusti 2015 till den 10 mars 2017) som […]

Förslag om enklare regler för drönare
Postad 21 juli, 2017

Nytt från Justitiedepartementet I syfte att förenkla för företagen föreslår Justitiedepartementet att drönare inte ska omfattas av kravet på tillstånd i kameraövervaknings­lagen. Även privatpersoners användning av drönare omfattas av förslaget, däremot ska myndigheterna fortsätta att följa reglerna i kameraövervaknings­­lagen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017. http://bit.ly/2uRmYRI Kontakta våra jurister

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter
Postad 21 juli, 2017

Advokatbyrån vill uppmärksamma er på att från och med den 1 juli 2017 gäller en ny lag; Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Kontakta våra jurister   Den nya lagen innebär kort och gott att en person (fullmaktsgivaren), för framtiden, kan lämna fullmakt (framtidsfullmakt) åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall denne på grund […]

Ännu en dom om inhibition, Mark- och miljööverdomstolen dom 2017-07-12, mål nr P 6092-17
Postad 18 juli, 2017

Mark- och miljööverdomstolen dom 2017-07-12, mål nr P 6092-17 Ännu en dom om inhibition Claude D Zacharias Advokat Kontakta våra jurister 1. Inledning I tidigare inlägg (den 10 oktober 2016 respektive den 8 maj 2017) har två avgöranden om inhibition i bygglovsärenden berörts. Återigen har nu Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt (”MÖD”) prövat förutsättningarna för […]

Hyresvärdens underhållsskyldighet och bevisbördans placering
Postad 25 juni, 2017

Hyresvärdens underhållsskyldighet och bevisbördans placering Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister Allt slits med åren, vi människor, våra bilar men också våra bostäder. Hyresgäster har en s. k. vårdplikt och måste vårda hyresrätten men även om det sker enligt konstens alla regler, slits bostaden. Springet av små barnfötter låter rart men med åren förlorar […]

Föreläsning om praktisk processrätt
Postad 31 maj, 2017

Advokat Claude D Zacharias föreläser en heldag, den 31 maj 2017, för SJB om praktisk processrätt. På dagordningen står bl.a. faktiska omständigheter, rättsfakta och bevisfakta.

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies