Följ oss

Sedan 1949

Jenny Andersson, biträdande jurist

Jenny Andersson (jur. kand.) innehar juristexamen från Stockholms universitet. Jenny Andersson har läst specialkurser inom civil-process samt central fastighetsrätt. Jenny skrev sitt examensarbete inriktat på entreprenadjuridik; "Utgör en obefogad hävning en avbeställning i entreprenadrättsliga sammanhang?".

Jenny Andersson arbetar främst med tvistelösning inom advokatbyråns rättsområden och arbetar särskilt mot frågor inom den ekonomiska familjerätten, såväl inom tvistelösning men biträder även vid boutredningar, bodelningar, upprättande av testamenten och därmed förenliga frågor. Anställd på AB Zacharias Advokatbyrå sedan 2013.

Jenny Andersson är tjänstledig från och med den 1 september 2018.

Språk: Svenska, engelska och tyska.

AB Zacharias Advokatbyrå ® 556469-2993 © 2014 All Rights Reserved     |     Villkor     |     Cookies