Följ oss

Sedan 1949

Kategori: Bostadsrätt

Skadestånd för rättegångskostnader

Skadestånd för rättegångskostnader Advokat Claude D Zacharias Kontakta våra jurister 1. Inledning I praxis är det inte så vanligt med resonemang om att uppkomna rättegångskostnader kan utkrävas såsom skadestånd. Någon uttrycklig lagreglering finns inte specifikt för detta. När det gäller t.ex. överlåtelser av fast egendom eller bostadsrätter, förekommer det ej sällan att köpare och säljare […]

Medlemskap i en bostadsrättsförening

Medlemskap i en bostadsrättsförening Advokat Claude D Zacharias Detta med beviljande av medlemskap i en bostadsrättsförening är inte enbart en självklarhet utan ibland föreligger skäl för ett avslag, vilket framgår av Svea hovrätts beslut 2017-01-23, i mål nr ÖH 8075–16. 1. Bakgrund En person NN hade varit hyresgäst in fastigheten sedan 2012. En bostadsrättsförening hade […]

Bygg om badrummet utan hyresvärdens tillstånd och riskera att bli bostadslös!

Bygg om badrummet utan hyresvärdens tillstånd och riskera att bli bostadslös! Claude D Zacharias Advokat 1. Bakgrund Hyresgästen i ett nyligen prövat mål, ansåg att badrummet inte uppfyllde hennes önskemål om utformning och utseende. Utan att fråga hyresvärden byggdes badrummet om genom att direkt på det gamla materialet bl.a. anbringa helt nya ytskikt på samtliga […]

Förverkande av hyresrätt på grund av särskilt allvarliga störningar

Förverkande av hyresrätt på grund av särskilt allvarliga störningar Advokat Claude D Zacharias 1. Bakgrund 1.1 Tänk er att ni vaknar en morgon av en duns utanför entrédörren. Ni hasar fram till ytterdörren till lägenheten, som ligger i gatuplan, mitt emot entrédörren till huset. Ni bor i en hyresrätt. Undrande tittar ni ut genom dörrens […]

Konsten att kommunicera tydligt och sakligt korrekt

Konsten att kommunicera tydligt och sakligt korrekt Advokat Claude Zacharias Många människor tror att köp av bostadsrätt kan genomföras genom en muntlig överenskommelse. Fastighetsmäklare förväntas känna till att endast ett av båda parterna skriftligen överenskommen överlåtelse av bostadsrätt, utgör ett juridiskt bindande köp av bostadsrätt. Allmänna reklamationsnämnden prövade en fråga med denna innebörd och konsekvens […]

Köparens skyldighet att undersöka en förvärvad bostadsrätt både före köpet och efter tillträdet

Köparens skyldighet att undersöka en förvärvad bostadsrätt både före köpet och efter tillträdet Advokat Johannes Marszalek Vid köp av bostadsrätt gäller köplagens regler. Många känner säkert till att köplagen innehåller regler om undersökningsplikt före köpet (se 20 § köplagen). Undersökningspliktens omfattning bestäms mot bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall och av särskild betydelse i […]

Tolkning av uttrycket ”upplåten mark” i en objektsbeskrivning

Tolkning av uttrycket ”upplåten mark” i en objektsbeskrivning Advokat Johannes Marszalek När en bostadsrätt förmedlas till en konsument är mäklaren skyldig att tillhandahålla en skriftlig beskrivning av bostadsrätten i en s.k. objektsbeskrivning. I 18 § fastighetsmäklarlagen anges att objektsbeskrivningen bl.a. ska innehålla uppgift om ”upplåten mark”. Däremot anger inte lagtexten i 18 § något om […]

Muntliga utfästelser om köp av bostadsrätt

Muntliga utfästelser om köp av bostadsrätt Advokat Claude D Zacharias och jur. stud. Johanna Permatz 1. Frågeställning Har du varit i kontakt med en säljare avseende en bostadsrätt, och muntligen blivit lovad att få köpa dennes lägenhet? Vid ett sådant löfte är särskild försiktighet påkallad!  Ett muntligt löfte innebär inte några garantier för att du […]

Hyresnämnden stoppar ”turist”uthyrning

Hyresnämnden stoppar ”turist”uthyrning Jur kand Diego Ortiz 0. Bakgrund 0.1 Som många säkert har noterat har det på senare tid uppmärksammats i media att det har blivit oerhört populärt att hyra ut sin lägenhet för korta perioder genom användande av förmedlingstjänster som tillhandahålls bl.a. på Internet. Det finns flera hemsidor på Internet som fungerar som sociala […]

Tillståndspliktiga ombyggnationsarbeten enligt bostadsrättslagen

Högsta Domstolens beslut 2015-07-08, mål nr Ö 3206-13 Claude D Zacharias 1. Bakgrund 1.1 Bakgrunden i Högsta domstolens avgörande är i korthet att de berörda bostadsrättshavarna i en förening ansökte om tillstånd att få installera en braskamin. Innan styrelsen hade tagit ställning till ansökan installerade bostadsrättshavarna kaminen genom att göra hål i och ansluta den […]