Följ oss

Sedan 1949

Skrivet av

Bytt är bytt?

  Särskilt om regleringen i 12 kap. 46 § punkten 10 jordabalken – när det i annat fall inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör.   Jur. kand. Jenny Andersson   Inledande anmärkningar Svea hovrätt har i beslut av den 20 februari 2018, […]

Några spörsmål om avkastningsränta och dröjsmålsränta

Avkastningsränta – är en analogisk tillämpning motiverad med hänsyn till avkastningsräntans syfte?   Jur. kand. Jenny Andersson .  Inledande anmärkningar Det är uppfriskande att läsa hovrättens för Västra Sverige domskäl i dom meddelad den 12 januari 2018, mål nr T 2141-17. Såsom denna bloggs rubrik låter antyda berör hovrätten på ett belysande sätt den komplexitet […]

Särreglering av preskription i entreprenadsammanhang

SÄRREGLERING AV PRESKRIPTION I ENTREPRENADSAMMANHANG Jur. kand. Jenny Andersson - Inledning Svea hovrätt har i dom av den 16 februari 2017, mål nr T 11041-15, prövat frågan om parterna genom tillägget ”Med ändring av ABT 06 kap. 6 § 19 skall preskriptionstiden vara tre (3) månader” i de administrativa föreskrifterna ändrat preskriptionstiden efter preskriptionsavbrott från […]

Ny delägare

Lidingö den 14 januari 2016 Advokaten Johannes Marszalek har i dag inträtt i verksamheten som ny delägare.

”Bevisvärderingsmålet”

”Bevisvärderingsmålet” Högsta domstolens dom den 4 november 2015, mål nr B 4003-14 Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning 1.1 Högsta domstolen har i en, för oss praktiserande jurister, oerhört spännande dom, tydligt och pedagogiskt redovisat hur bevisvärdering och bevisprövning ska gå till och de principiella skälen är, trots att det handlar om en straffrättslig prövning, […]

Två mäklare och en provision

Två mäklare och en provision Advokat Claude D Zacharias 1. Inledning 1.1 Högsta domstolen har nyligen, den 17 december 2015, avgjort ett mål om mäklarprovision, mål nr T 6412-13. Målet handlade om en kommersiell förmedling men Högsta domstolen tillämpade avtalsrättsliga principer på själva frågan om ett uppdragsavtal träffats eller inte, och gjorde därvid samma bedömning […]

Ny advokat på AB Zacharias Advokatbyrå

I dag den 4 juni 2015, är det en stor dag för oss här på AB Zacharias Advokatbyrå. Johannes Marszalek har nämligen denna torsdag, invalts i Sveriges Advokatsamfund. Han kan från och med i dag titulera sig advokat. Vi på AB Zacharias Advokatbyrå gratulerar Johannes!