Följ oss

Sedan 1949

Affärsjurister, fastighetsjurister och advokater i Stockholm

Zacharias Advokatbyrå Kommanditbolag är ditt självklara val när du är i behov av advokat eller affärsjurist i Stockholm med över 60 års erfarenhet. Vårt huvudfokus är affärsjuridik, fastighetsrätt samt ekonomisk familjerätt.
Söker du professionell hjälp inom affärsjuridik, fastighetsrätt eller ekonomisk familjerätt i Stockholm? Då har du kommit rätt. Vi på Zacharias Advokatbyrå besitter över 60 års erfarenhet inom juristbranschen och vi erbjuder våra kunder kvalitet, tillgänglighet och kompetens. Våra advokater och affärsjurister har expertis för de flesta små och stora problem som kan förekomma vid drift av såväl nya som redan verksamma företag. Kontakta våra jurister

Affärsjurister med fokus på affärsjuridik för små och medelstora företag

Affärsjuridik för små och medelstora företag är vår huvudsakliga verksamhetsinriktning. Våra affärsjurister biträder främst delägarstyrda företag med affärsjuridisk expertis, i synnerhet avseende delägaravtal, bolagsjuridik, tvistelösning, styrelsearbete, rådgivning samt rättsutredningar och rättsutlåtanden. Vi biträder våra kunder regelbundet och framgångsrikt inför domstolar och myndigheter. Kontakta våra jurister

Advokater specialiserade på fastighetsrätt

Fastighetsrätt är ett av våra mest expansiva områden där plan- och byggfrågor, kommersiell hyresrätt, fel i fastighet, besiktningsfrågor, entreprenadjuridik samt fastighetsmäklarrätt är centrala inslag liksom processrätt där vi för våra kunders talan i domstolarna. Kontakta oss idag för att anlita advokat eller jurist samt för expertis inom affärsjuridik och fastighetsrätt! Kontakta våra jurister

Affärsjurister med kunskap om ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt blir allt mer vanligt och stora summor kan stå på spel när någon avlider eller makar eller sambor ska bodela. Vi företräder med framgång våra kunder i arvs- och bodelningstvister, hanterar stora boutredningsuppdrag m.m. Våra jurister arbetar också förebyggande och biträder vara kunder bl.a. med bodelningsavtal, äktenskapsförord och erforderlig dokumentation vid bodelning under pågående äktenskap. Även inom dessa områden biträder vi våra kunder regelbundet och framgångsrikt inför domstolar och myndigheter. Kontakta våra jurister

Tvistelösning

Våra jurister trivs i rättssalarna där vi gör vårt yttersta för våra kunder. Våra advokater har gedigen och mångårig erfarenhet av att agera ombud i rättsprocesser inom samtliga av advokatbyråns verksamhetsområden. Advokatbyrån tillämpar en initierad processföring med fokus på tidig bevissäkring och på att arbeta framtungt. Ett sådant förhållningssätt underlättar för kunden att tidigt i processen kunna utvärdera olika handlingsalternativ och för oss att uppnå ett så gynnsamt resultat för kunden som möjligt. Kontakta våra jurister

Lojalitetsskapande kreativitet Advokatbyrå

Lojalitetsskapande kreativitet

Zacharias Advokatbyrå och dess medarbetare ska vara engagerade och skapa kreativa lösningar för kunderna och det gäller att göra det som en enhet och synliggöra detta. I kärnvärdet ingår att vårt varumärke och företagsprofil ska uttrycka detta i allt vi gör.

Kontaktskapande kommunikation

Kontaktskapande kommunikation

Zacharias Advokatbyrå vill föra en löpande dialog internt och externt för att öka lojaliteten och förståelsen för varandra och därmed öka möjligheterna att tillsammans förbättra och förebygga såväl för kunden som för advokatbyrån.
 

Tillväxtskapande partnerskap

Tillväxtskapande partnerskap

Zacharias Advokatbyrå vill tillsammans, ägare, medarbetare och kunder, utveckla och förbättra advokatbyrån och dess tjänster och service men också kunderna och deras förhållningssätt till bl.a. juridiska frågor samt deras verksamhet.